Ochrana osobních údajů

Společnost Bartech, s. r. o., prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále jen „údaje“) jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními. Zejména Zákona o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  2016/697 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen jako „GDPR“.

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně proto věnujeme náležitou pozornost. V této sekci naleznete informace o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme, k jakým účelům je používáme. V zásadách Vás také informujeme o tom, jaká práva máte v souvislosti se zpracováním Vašich údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

 • Identifikační osobní údaje;
 • Kontaktní údaje;
 • Údaje o bankovním spojení
 • Údaje vzniklé na základě trvání smlouvy, konkrétně zakoupené produkty a objem poskytnutých služeb

Tyto údaje je nutné zpracovávat pro odesílání obchodních sdělení, dotazníků, požadovaných letáků, prospektů, výroční zprávy. Pro údaje, které byly předány v rámci smluvního jednání a údaje předané na základě ucházení o volné pozice.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány:

 • korektně, zákonným a transparentním způsobem;
 • pouze pro určité, výslovně vyjádřené 
 • abezpečení, včetně ochrany před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením;
 • pouze oprávněným zaměstnancům, a to pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování.
 • a legitimní účely;
 • v přiměřeném a nezbytném rozsahu;
 • přesné a aktualizované;
 • jak manuálně, tak také automatizovaně;
 • po nezbytně nutnou dobu;
 • způsobem, který zajistí jejich náležité z
Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz může však mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Osobní údaje třetích osob, čímž se rozumí osobní údaje zaměstnanců, zákazníků, obchodních partnerů a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci se společností Bartech, s.r.o., popř. jiné údaje, které Bartech, s.r.o. obdrží v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Zásady zpracování osobních údajů jsou platné a účinné od 15.8.2018.