Verifikátory čárového kódu

Verifikace je ověření kvality značení pravidelně kalibrovaným měřícím přístrojem. Výstupem měření je verifikační protokol.

Pro 1D, 2D i DPM

Školení a semináře

Kalibrace verifikátoru

Provedeme verifikaci za vás

Verifikace ↗ je proces ověřování kvality symbolu podle specifikace příslušné normy (standardu). K verifikaci je nutné použít k tomu určené zařízení – verifikátor čárového kódu. Často je proces verifikace chybně zaměňován s validací.

Validace je proces ověření čitelnosti symbolu. Validace poskytuje pouze informaci, zda symbol je či není čitelný snímačem, kterým validaci provádíme. Nevypovídá nic o kvalitě symbolu. Validaci lze provést běžným snímačem.

V moha případech jsou dnes dodavatelé vázáni požadavky zákazníka na to, aby na dodávaných produktech bylo prováděno značení 1D popřípadě 2D symbolem a aby tento symbol odpovídal určité kvalitě ↗. Zákazník si tím zajistí 100% a rychlou čitelnost těchto symbolů u svých následných procesů. Verifikace nejenom že ověří celkovou kvalitu, ale rovněž odhalí, který konkrétní parametr je problémový. Výrobce má tedy zpětnou odezvu a ví, na co se má zaměřit a co má udělat proto, aby zvýšil svou kvalitu značení.

Verifikátory jsou tedy používány na straně výrobců, kteří si jejich prostřednictvím ověřují kvalitu svého značení. Jsou používány rovněž i na straně odběratelů, kteří si naopak ověřují kvalitu značení svých dodavatelů, aby tak zabránili případným problémům ve své výrobě. V posledních letech je tomu tak především u DPM symbolů (symboly, které vznikají laserem, mikroúderem, atd.), kde kvalita značení je zvláště důležitá. Samotná technologie značení je dosti náročná a výsledek závisí na mnoha faktorech. DPM značení je využíváno pro automatizaci procesů u traceability systémů a proniká do výrob, kde pouhá etiketa nebo inkJet nemá šanci na úspěch.

Verifikují se 1D symboly (tzv. čárové kódy – Code 128, EAN 13, atd.), 2D symboly (Data Matrix, QR code, atd.) a samozřejmě DPM symboly (zde se většinou jedná o 2D symbol, který je vyznačen pomocí laseru, mikroúderu, atd. přímo na produkt.

Vyhodnocovací software

verifikátory

Kalibrační karta

Vyhodnocovací jednotka

Mám zájem o verifikátor

    nebo nás kontaktujte na