Výrobní informační systém pro nářezová centra

Systémové řešení pro nářezová centra a společnosti dodávající materiál pro výrobu nábytku, které umožňuje sledovat zakázky, plánovat výrobu a motivovat zaměstnance.

Zpětná dohledatelnost a historie zakázek

Motivační systém pro zaměstnance

Reporty pro rozhodování a vyhodnocování

Dostupnost 24/7

Systém mWorks je malý informační výrobní systém pro nářezová centra a společnosti dodávající materiál pro výrobu nábytku, který umožňuje sledovat životní cyklus výrobní zakázky: zahájení výroby, postup výrobními operacemi, dokončení výroby a expedice zakázky.

Vše je navázáno na objednávku zákazníka, kdy zákazník přesně ví, v jakém stavu ve výrobě se jeho objednávka nachází a je informován o předpokládaném termínu dokončení zakázky a její expedici. Součástí mWorks je jednoduchý webový portál (může běžet na cloudu), díky kterému mají zákazníci možnost zadávat své objednávky (poptávky), sledovat jejich stav a komunikovat s výrobcem.

Výrobce má k dispozici rozšířený webový portál pro kompletní správu objednávek a výrobních zakázek včetně nastavení a správy uživatelů, adresáře zákazníků, pracovišť a pracovních postupů, číselníků materiálů a dalších provozních číselníků.

Součástí reportů jsou také zabudované výstupy plánů výroby, přehledy o produkci, výkony zaměstnanců, které mohou sloužit pro výpočet mezd a další.

Výhody systému pro výrobu

Kompletní správa výrobních zakázek

Pro běh mWorks není potřeba speciální hardware nebo software

Plánování výroby podle aktuálního stavu

Motivační systém úkolové mzdy

Reporty, které umožňují vyhodnocování a další rozhodování

Výhody systému pro zákazníka

Je informovaný o stavu své objednávky

Rychlé vypracování cenové nabídky

Bezchybné a efektivní zpracování zakázky

Přístup přes internet a dostupnost informací 24/7

Mám zájem o mWorks

    nebo nás kontaktujte na