11. 4. 2023

Měření výkonu a OEE: svatý grál výroby, který jste hledali

Jedete ve výrobě na výkon? Možná ne, ale celkovou efektivitu výroby (ono magické OEE) sledujete určitě. A protože je právě výkon jednou z proměnných, dělá to z něj rázem opravdu důležitý faktor pro úspěšné řízení podniku. Pojďme se podívat na to, jak výkon (ne)měřit a proč do výpočtů zahrnout i NOK kusy.

Měření výkonu ve vztahu k OEE

 

Podnik, který by vyráběl jen kvalitu bez NOK kusů, neexistovaly by v něm prostoje a stroje by šlapaly na maximum, byste v reálném životě hledali jen těžko. Stoje jsou jen stroje, lidé jen lidé a výroba živý organismus – neustále se mění a přizpůsobuje. I ti nejlepší z nejlepších se tak s efektivností pohybují okolo 60 až 85 %.

Výpočet výkonu v praxi: naučte se ho počítat správně

Výkon (poměr mezi tím, kolik kusů jste vyrobili a kolik mělo být vyrobeno) zjednodušeně říká, jestli stroje vyrábí správnou rychlostí. Asi už jste se dovtípili, že tady hrají důležitou roli dobře nastavené normy a plány. Někde je mají přesnější, jinde jen v dost hrubých obrysech. Důležité je, že je do systému potřebujeme, takže nikdy není naškodu se jim pověnovat.

Nabízí se otázka: Jakou hodnotu byste dosadili do spodní části rovnice? Co je to ten plánovaný výstup? Maximální výkon stroje? Průměrný výkon? … Samá voda. Správná odpověď zní: maximální možná stabilní produkce vzhledem k tomu, co se právě vyrábí. To znamená, že co výrobek, to jiné číslo plánované produkce. Obzvlášť v dnešní době, kdy se objem zakázek zkracuje.

Kde to ještě vázne?

Dejme tomu, že už monitorujete stroje MES systémem, sbíráte data a učíte se s nimi pracovat. Respektivě hledat úzká hrdla a řešení stávající situace. Ve výrobě stejně jako v lidském těle souvisí všechno se vším. Když to někde vázne, logicky to ovlivní i ledacos dalšího. Co nepříznivě ovlivňuje ukazatel výkonu?

    1. Omezená rychlost. Na vině může být lidský faktor (nezkušený, špatně zaučený nebo laxní operátor) i špatný technický stav výrobního zařízení (podcenění plánované a prediktivní údržby se vážně vážně nevyplácí).
    2. (Pře)nastavování stroje a špatné plánování (čekání na materiál, přetížení strojů, nedostatečné využití pracovní síly
    3. Kvalita ta si zaslouží vlastní odstavec.

Nezapomínejte ani na kvalitu a nekvalitu

Jestli má něco opravdu vliv na rychlost / výkon, je to kvalita vstupních materiálů a kvalita jejich zpracování. Pokud má výpočet výkonu odpovídat realitě, budete do něj muset zahrnout i vyrobené NOK kusy (protože i ty jsou součástí produkce). A pozor, tady jsou dokonce žádoucí. Jejich zohlednění při měření výkonu je (kupodivu) prospěšné, protože umožňuje přesnější výpočet a podílí se na lepší hodnotě výkonu.

Práce s kvalitou je prostě pořád nezbytnou součástí výroby, takže tomu, abyste ve chvíli, kdy vám MES systém (nikoli operátor) spočítá OK a NOK kusy, hledali příčinu nekvality, se stejně nevyhnete. Ve statistikách pak kromě počtů neshodných výrobků, najdete i příčiny neshod. A až si pak sednete k reportům za delší časové období, daleko snáz najdete východisko.

Včasná varování pro maximální efektivitu

Nad odchylkou jak od výkonu tak kvality samozřejmě může běžet alarm. Takže když výroba začne produkovat více nekvalitních výrobků než jste si nastavili, nebo se sníží výkon, přijde vám alarm s upozorněním (e-mailem, smskou, teamsy). A to se vyplatí.

Sečteno, podtrženo – měření výkonu výroby pomocí MES systému pomáhá výrobním společnostem dosahovat vyšší úrovně efektivity, kvality a produktivity. Pamatujte na to, že účelem měření OEE je včasné rozpoznání problémů a hledání cest ke zlepšení vaší výroby.

Odebírejte novinky

Zásady ochrany osobních údajů