Snadná a rychlá inventarizace majetku v luxusním designovém hotelu

Pro velmi úspěšný hotel v centru Prahy jsme implementovali řešení pro rychlou a bezchybnou inventarizaci majetku s naší aplikací HIM. Součástí řešení byla také dodávka souvisejícího zařízení – terminálů a tiskárny čárových kódů.

Mosaic House

MOSAIC HOUSE s.r.o. je společnost sídlící v Praze 2. Zabývá se poskytováním služeb v oblasti hoteliérství a ubytování, restaurační činností a souvisejícími službami.

Společnost provozuje výjimečnou budovu s názvem MOSAIC HOUSE Design Hotel na adrese Odborů 4, což je v těsné blízkosti Karlova náměstí.

Budova je jedinečná svým systémem šedé vody s rekuperací tepla, ekologickou nulovou emisí CO2 a např. uděleným certifikátem BREEAM In – Use „Excellent“.

 

Velký počet místností znamená spoustu starostí

MOSAIC HOUSE má 7 nadzemních a 1 podzemní podlaží. Disponuje 94 privátními pokoji.

Včetně zázemí a kanceláří je to tedy přes sto místností. Celkový počet položek majetku je několik tisíc a často s vysokými cenovými hodnotami. Veškeré pokoje jsou vybaveny komfortním nábytkem, uměleckými díly a k dispozici jsou také reproduktory BOSE.

Hmotný majetek byl dosud evidován na vytištěných listech a později alespoň formou databáze Excelu v počítači. Vlastní inventarizace se prováděla vizuální kontrolou položek, kontrolou množství, a to vše ověřováním s vytištěnými seznamy. Byl to nelehký úkol.

Našim hlavním cílem bylo zajistit bezchybnou inventuru, tak jak je stanovena zákonem. Především ale bylo přáním zadavatele usnadnit a tím vlastně i zvýšit rychlost práce.

Víceúčelové řešení je nejlepší

Pro zvýšení rychlosti práce jsme navrhli označit majetek čárovým kódem. Vzhledem k různorodosti povrchů a diverzity majetku bylo nejdříve potřeba vybrat vhodné etikety k označení majetku tak, aby vše drželo a nedošlo časem k odlepení.

Současně vyvstala otázka, zda si klient bude chtít tyto etikety potisknout sám nebo zda mu tyto etikety budeme zakázkově vyrábět. Z dlouhodobějšího hlediska a při větším množství majetku, kde dochází k jeho obměně a častému aktualizování databáze, doporučujeme zakoupení vlastní tiskárny, k čemuž MOSAIC HOUSE přistoupil a požadoval kompletní řešení.

Základ celého řešení tvoří naše aplikace HIM určená právě pro snadnou a bezchybnou inventarizaci. Její fungování spočívá v umístění potřebných seznamů položek v ručním terminálu a provádění inventury v několika jeho obrazovkách.

Na nich se zobrazují pokyny ke snímání čárového kódu označeného majetku nebo výzvy k potvrzení či nabídnutí voleb ke zjištěným nesrovnalostem v majetku. Na dotykovém displeji terminálu je možné zjistit informace jako počty zpracovaných nebo zbývajících položek, lze provádět převody majetku mezi místnostmi, a nakonec je možné nově zpracované informace synchronizovat s databází v počítači.

Papíry jsou minulostí

Jelikož inventarizace probíhala pomocí tužky a papíru, po označení majetku čárovým kódem a po zavedení našeho řešení došlo k radikálnímu snížení času stráveném nad jeho vizuální kontrolou a sčítání. Díky mobilním terminálům již není třeba mít po ruce stohy papírů, ale vše je přehledně zaznamenáno v naší aplikaci. Zaměstnanci jsou navíc naváděni aplikací k provádění jednotlivých kroků, obsluha zařízení je tedy jednoduchá a rychlá a co je nejdůležitější, také bezchybná.

Mám zájem o stejné / podobné řešení

    nebo nás kontaktujte na