Výrobní systém v elektrotechnice

Firma RESIDEO vznikla v roce 2018 osamostatněním od společnosti Honeywell. Působí celosvětově a její značkou jsou výrobky Resideo, Honeywell HOME a Aube, které zajišťují komfort, úspory i bezpečí pro miliony uživatelů. Tato společnost zajišťuje systémy z oblasti řízení, vytápění i zabezpečení domácností.

Jedná se o dvě výrobní divize (elektrotechnická a mechanická), které zajišťují výrobu osazování řídících desek a plynových ventilů do kotlů.

Výchozí situace

Základním požadavkem zákazníka bylo zajistit řízení a dosledovatelnost produktu ve výrobě. Dalším požadavkem bylo zajistit správný tok ve výrobě s co nejmenší časovou ztrátou. Zákazník požadoval mít neustálý živý přehled o výrobě včetně možnosti zpětného dohledání veškerých informací o výrobku (kdo na něm pracoval, kdy, jak dlouho, …).

Bylo potřeba zajistit obousměrnou komunikaci nového systému s výrobními stroji, jejich řízení i výměnu dat s ERP systémem (Oracle, později SAP). To vše mít v jednoduchém a přehledném systému.

 

Cílové řešení

Z odborníků naší firmy byl sestaven projektový tým, jehož úkolem bylo vytvořit analýzu a navrhnout optimální a finančně příznivé řešení. Výsledkem byla implementace komplexního výrobního systému xTrace v roce 2007 (xTrace II. – starší verze systému) do tehdejší firmy Honeywell. Systém splnil očekávané cíle stanovené na začátku projektu. V roce 2009 jsme vytvořili zakázkový software E-Invoice, který slouží k efektivní evidenci faktur.

Na každém pracovišti systém hlídá jednotlivé operace a vyhodnocuje data ze strojů. 
Systém xTrace nabízí aktuální přehled o stavu jednotlivých pracovišť, v případě odstávky zaznamenává důvod prostoje pracoviště – např.: porucha stroje, nedostatek materiálu na pracovišti a sleduje výkonnost jednotlivých pracovišť. Díky webovému rozhraní lze do systému přistupovat kdykoliv a z jakéhokoliv počítače bez omezení počtu přístupů, ale zároveň je možné nastavit rozdílná přístupová práva. Na jednom místě lze zobrazit produkt s veškerými informacemi, tedy sériové číslo produktu, šarže vstupních materiálů, výrobní šarže a nástroje, které byly na výrobku použity, postup výrobku výrobními operacemi (pracovišti), který operátor v jakém čase výrobek zpracovával, atd.

Zákazník navíc využívá modul xTrace Working Instruction. Tento modul byl nasazen v roce 2010 a dokáže operátorovi na jeho pracovišti zobrazit vydané pracovní postupy a zároveň hlídá proškolení operátorů na pracovištích. V roce 2015 byl systém převeden do podoby, jakou známe dnes, tedy xTrace V.

Během nasazení a používání systému byl xTrace doplněn o další důležité specifické úpravy na základě aktuálních potřeb zákazníka tak, aby využití systému přineslo co největší efekt.

Přínosy řešení

Zákazník je díky výrobnímu systému xTrace okamžitě informován o stavu výroby v jakýkoliv okamžik. Zvýšila se efektivita pracovišť celková kvalita výroby. Společnost nasazením našeho výrobního systému zpětné dohledatelnosti získává nejen podklady k zákaznickým auditům, ale pomocí získaných informací a dat optimalizuje výrobu a šetří vzniklé náklady.

Použité technologie

Systém xTrace pracuje na platformě produktů Microsoft (MS SQL). Zákazník používá 187 licencí jednotlivých pracovišť xTrace běžících na neomezené serverové licenci. Na pracovištích jsou pro zobrazení instrukcí využity stávající PC sestavy s UI aplikací xTrace. Pracoviště, kde nejsou k dispozici stávající počítače jsou osazeny terminály s displejem a numerickou klávesnicí (Sembox).

Výsledek očima zákazníka

„Ve spolupráci se společností Bartech, s.r.o. se nám díky nasazení řešení xTrace podařilo zajistit základní cíle projektu – zejména dohledatelnost jednotlivých dílů ve výrobě a jejich řízení. Avšak pro nás jako zákazníka je hlavní předností naše neustálá spolupráce a rozvoj stávajícího systému, jeho neustálé rozšiřování a využívání při implementaci automatizace.“

Jan Pastorek

Process Engineer Team Leader, Ademco cz s.r.o.

Mám zájem o stejné / podobné řešení

    nebo nás kontaktujte na