kontrolní operace v elektrovýrobě – MES xTrace

TSE spol. s.r.o. je výrobní společností, která působí na tuzemském i zahraničním trhu v oboru elektroniky, zdravotní techniky a strojírenství s více než 25letou tradicí. Společnost je nástupcem závodu státního podniku Tesla Karlín. V oboru elektroniky se specializuje na osazování desek plošných spojů (DPS) pro automobilový průmysl, ve zdravotní technice se zaměřuje na přístroje pro neonatologii a ve strojírenství na výrobu nástrojů a městského mobiliáře.

Výchozí situace ve společnosti

Hlavní problémy, které zákazník řešil před zavedením našeho systému, byly:

 • nedostatek „online“ informací z provozu, zejména aktuální data o výsledcích kontrolních testů z jednotlivých pracovišť
 • celkové řízení a kontrola průchodu výrobků pracovišti (tzv.routing)
 • evidence a dohledávání záznamů o procesech výroby a testování ze všech dílčích pracovišť

Základní požadavky obsahovaly:

 • zajištění dosledovatelnosti šarží všech jednotlivých montovaných součástek
 • dosažení vyšší kvality výroby, nižší zmetkovitosti a nulové chybovosti na expedici
 • propojení nového výrobního systému s výrobními stroji pro jejich řízení a sběr dat
 • zajistit výměnu dat mezi novým výrobním systémem a stávajícím ERP systémem

Cílové řešení

Zákazník se rozhodl vyřešit výše uvedené problémy a potřeby implementací našeho MES systému xTrace, který mezi konkurencí obstál nejlépe a splňoval specifické požadavky zákazníka v elektrovýrobě, které si bylo možno ověřit u již provedených instalací.

V první etapě byla v systému xTrace implementována jednotlivá pracoviště s cílem zajistit kontrolu postupu panelů a DPS jednotlivými pracovišti ve správném pořadí. Jako priorita číslo jedna bylo řešeno zajištění dosledovatelnosti šarží osazovaných komponent. Součástí řešení bylo také nastavení kontroly dodržení technologického času šarže pasty, která musí být po definovaný čas uchovávána na pracovišti Lednice a zaznamenání použití šarží pasty a typu síta na pracovišti sítotisk.

Systém umožňuje kontrolovat dvojí expiraci komponent (expiraci výrobce a zkrácenou expiraci po rozbalení). Dodržení technologických časů, po které může být komponenta vystavena vzdušné vlhkostí, se kontroluje na pracovišti Sušička. Díky tomu systém zamezí použití komponent po expiraci a tím minimalizuje vznik vadného výrobku. 

V druhé etapě byla zavedena komunikace s jednotlivými stroji a zajištěn sběr dat ze strojů. Kritická místa byly zejména osazovací SMT linky, plnící tzv. feeder pracoviště a jednotlivá kontrolní pracoviště (AOI, ICT, FCT), kde se výsledek testu online zaznamenává do xTrace.

Cílem integrace bylo mj. řídit správný routing – dodržení sledu výrobních operací. Byl implementován tzv. rodný list výrobku s kompletní historií vzniku výrobku včetně fotografie výrobku pořízenou během optické kontroly. Zároveň bylo nasazeno nové pracoviště pro opravy vadných výrobků (Rework), které díky včas rozpoznané a řízené opravě šetří čas a výrobní náklady. Byl také nasazen modul Working Instructions, který operátorům přehledně online zobrazuje pracovní postupy a návody, současně kontroluje a zajišťuje proškolení operátorů, zkracuje proškolovací proces a zvyšuje tak efektivitu výroby.

Přínosy řešení

 • Úplná zpětná dosledovatelnost použitých šarží součástek na jednotlivých výrobcích.
 • Kontrola nad správným postupem výroby linkou.
 • Snadno dohledatelné záznamy o výsledcích testů z jednotlivých pracovišť.
 • Zvýšení kvality výroby.
 • Přehled o výkonnosti na všech pracovištích (OEE).
 • Podklad pro rozhodování managementu díky zobrazení živých performance dat z výroby.
 • Úspora nákladů díky novému kontrolnímu pracovišti oprav tzv. Rework, které umožnuje operátorům vyhodnocení kvality výrobku a jeho řízenou opravu.
 • Zvýšení efektivity práce a zkrácení zaškolovacího procesu operátorů díky modulu Working Instructions.
 • Snadné a přehledné zobrazení a kontrola pracovních postupů na jednotlivých pracovištích. Na pracoviště Expedice se nyní dostanou pouze OK výrobky a kontroluje se, zda jsou baleny ty správné výrobky. Expediční reklamace zákazníka tím klesnou na minimum.

Použité technologie

MES xTrace je vytvořen na platformě produktů Microsoft a jako datovou základnu využívá Microsoft SQL databázi. Rozsah řešení pokrývá cca 80 pracovišť, jednotlivé stroje na výrobní lince jsou přímo napojeny do xTrace. Nasazeno je také komunikační rozhraní mezi xTrace a ERP systémem QAD.  

Pracoviště s uživatelským rozhraním aplikací xTrace jsou spuštěna na standardních PC sestavách, na pracovištích s ESD testery je využit dotykový terminál s UI xTrace, tzv. TouchBox. 

„Díky implementaci systému xTrace můžeme zpětně dosledovat každý výrobek a tím se nám významně zvýšila kvalita výroby. Podstatně se nám také snížil počet zákaznických reklamací a jejich řešení je nyní daleko snadnější.
Vzhledem k okamžitému přehledu o stavu výroby management může rychle přijímat správná rozhodnutí.“

Martin Cipín

Vedoucí Technického úseku, TSE spol. s.r.o.

Mám zájem o stejné / podobné řešení

  nebo nás kontaktujte na