Tisk etiket bez PC v potravinářském průmyslu

Pro  výrobce a distributora širokého sortimentu masa a masných výrobků jsme dodávali 2ks nerezových tiskáren určených pro potravinářský průmysl. Zákazník navíc požadoval zakázkovou implementaci do balicí linky, kdy bylo potřeba zajistit ukládání formátů etiket a jejich následný tisk dle požadavků.

Tisk etiket signálem z balicí linky

Našim úkolem bylo dodat zákazníkovi vhodný typ tiskárny, která bude splňovat požadavky potravinářského průmyslu a tyto tiskárny implementovat do balicí linky, aby splňovaly následující funkcionalitu:

Na displeji tiskárny budou zobrazeny tiskové formáty. Jeden z nich si obsluha balicí linky vybere, na numerické klávesnici zadá číslo šarže, případně počet etiket a tiskárna začne tisknout příslušné etikety. To, zda tiskárna bude tisknout, nebo bude v pozastaveném stavu, je řízeno signálem z balící linky.

 

Nerezová kvalita

Prvotní komunikace probíhá vždy mezi našim obchodním zástupcem a zástupcem ze strany zákazníka. Na základě poptávaného řešení byla sepsána studie, která obsahovala podmínky požadované funkcionality.

Tiskárny, které splňovaly požadavky zákazníka – Carl Valentin – byly dodány v nerezovém provedení, které je vhodné do potravinářského průmyslu. Do těchto tiskáren je instalována CF karta, na kterou se ukládají tiskové formáty.

„Zcela automatizovaný systém, bez nutnosti mít u baličky vedle tiskárny počítač, tiskový software s obsluhou. Tímto zákazník šetří nejen časové, ale i finanční zdroje společnosti.“

Tiskárny byly připojeny k zásobníkům etiket, kde dochází k postupnému odebírání vytištěných etiket aplikátorem, který tyto etikety lepí na zabalené výrobky jdoucí linkou v procesu balení.

Obsluha linky si vybere jeden z nahraných formátů etikety a zadá přes numerickou klávesnici šarži, jež se promítne na etiketu. Následným zadáním požadovaného počtu se spustí výše popsaný tiskový proces. Poté je možné proces spustit znovu, nebo přejít k výběru jiného typu baleného produktu/tištěné etikety.

Víme, kde ušetřit

Zákazník tímto řešením získává zcela automatizovaný systém, bez nutnosti mít v místě baličky vedle tiskárny počítač, tiskový SW s obsluhou a další prvek/osobu zajišťující pouštění/přerušování tisku v okamžiku nedostatku/dostatku vytištěných etiket.

Celá logika této části linky probíhá zcela automaticky, od uživatelů/operátorů linky je nutno pouze doplňovat spotřební materiál do tiskárny a výběr formátu k příslušnému – právě balenému produktu.

Je pouze nutné dle výrobního příkazu zadat správně číslo právě balené šarže zboží.

 

Mám zájem o stejné / podobné řešení

    nebo nás kontaktujte na