Tisk výrobních štítků bez PC i při výpadku napájení

Pro firmu Montix, a.s., českého výrobce plastových dílů, montážních podskupin a kompletních sestav zejména pro automobilový průmysl i další průmyslová odvětví jsme implementovali zakázkovou funkcionalitu tisku.

Tisk sériových čísel s inkrementací hodnoty

Zadavatel poptával řešení pro tisk štítků se sériovým číslem, tak aby nemusel pořizovat na linku počítač, který by tisk zprostředkoval. Výstupem tisku má být řada sériových čísel, která se po každém vytištěném štítku zvýší o hodnotu „1“, aby nedocházelo k duplikaci SN.

 

Jde to skoro bez operátora

Celé řešení je navrženo tak, aby operátor nemusel věnovat pozornost obsluze tiskového programu, tiskárně nebo správě sériových čísel. Stejně tak jsme vyhověli požadavku klienta a celý chod je řízen aplikací běžící přímo v tiskárně, tiskárna tak k procesu tisku nepotřebuje žádný počítač.

Operátor obdrží od IT oddělení nebo mistra tiskový formát, v němž je nastavený počátek tisku, tj. první sériové číslo. Tiskárna po každém vytištěném štítku tisk pozastaví v závislosti na signálu ze senzoru etiket a provede inkrementaci proměnné, která se bude tisknout na dalším štítku. Obsluha štítek odebere, aplikuje jej na obráběný výrobek a mezitím tiskárna tiskne další. Celý proces probíhá do okamžiku, kdy je vytištěna celá tisková úloha (například maximum 99 999 štítků).

V případě, že dojde k výpadku napájení a tiskárna nebude mít ukončenou tiskovou úlohu, bude po jeho obnově pokračovat v tisku tam, kde k výpadku došlo. V případě výpadku při ukončené tiskové úloze nemá tisk kam pokračovat, tudíž se pouze spustí tiskárna, která čeká na spuštění nové tiskové úlohy.

„Tiskárna v případě výpadku pokračuje tam, kde tisk skončil. Operátor pouze hlídá správné spouštění tiskových úloh…“

 

A jde to skoro i bez práce

Zákazník tímto řešením získává zcela automatizovaný systém, bez nutnosti mít v místě lisu vedle tiskárny počítač, tiskový SW s obsluhou a další prvek/osobu zajišťující pouštění/přerušování tisku v běžící výrobě.

Od operátorů linky se očekává, že budou pouze hlídat správné spouštění tiskových úloh, zajišťovat správně nastavenou číselnou řadu a doplňovat spotřební materiál do tiskárny.

Teoretická časová náročnost tohoto řešení je velmi krátká, řádově několik dnů, maximálně se může protáhnout na jeden měsíc. Implementace řešení je navíc natolik jednoduchá, že si instalaci v místě pracoviště provedl zákazník sám a případné ladění probíhalo pouze telefonickou instruktáží.

Mám zájem o stejné nebo podobné řešení

    nebo nás kontaktujte na