Systém xTrace ve společnosti DFI-Europe

DFI-Europe patří mezi největší evropské dodavatele plastových balicích materiálů pro potravinářský průmysl. V Hostivicích u Prahy provozuje výrobní závod, odkud denně vyjíždí čtyři až pět kamionů s produkty k dalšímu zpracování do různých částí Evropy. Automatický sběr dat o každém výrobku poskytuje námi dodané řešení: výrobní systém xTrace komunikuje s podnikovým IS a dvěma váhami na konci výrobní linky v reálném čase. Modul umožňuje automatickou expedici zboží pomocí mobilních terminálů a zajišťuje zpětnou sledovatelnost produkce.

BOPS (biaxiálně orientovaný polystyren) je v současnosti jedna z nejpoužívanějších surovin používaných k výrobě pevných balení pro potravinářské výrobky. Největším evropským producentem materiálu BOPS je společnost DFI-Europe (součást americké skupiny Detroit Forming, Inc.), která na evropský trh dodává kolem 50 % této suroviny. V závodě v Hostivicích u Prahy s přibližně třiceti zaměstnanci každoročně zpracovává kolem 10 000 tun vstupní suroviny (granulátu). BOPS fólie se k dalšímu zpracování odběratelům dodává ve formě JUMBO rolí.

 

Společnost potřebovala změnu

Společnost DFI-Europe dlouhodobě využívá informační systém Abra Gen. Pro proces odvádění z výroby byly používány papírové průvodky. Management se rozhodl nahradit zdlouhavé přepisování průvodek do informačního systému elektronickým sběrem dat a automatickým odváděním výroby pomocí čárových kódů. Zamýšlený systém měl splňovat následující požadavky:

 • komunikace s Abra Gen v reálném čase
 • sběr dat o každé vyrobené roli (čas, pracovník, hmotnost, sériové číslo atd.)
 • komunikace s elektronickými váhami
 • evidence neshodných výrobků
 • automatická expedice zboží pomocí mobilních terminálů

Rodný list výrobku a sledovatelnost

Výstupní pracoviště výrobní linky je řízeno PC klientem xTrace, který shromažďuje data ze dvou vah, komunikuje se snímačem a tiskárnou čárových kódů a zajišťuje synchronizaci dat s podnikovým informačním systémem Abra. Každý výrobek je zvážen a označen etiketou s čárovým kódem obsahujícím typ, sériové číslo a hmotnost. Hotové role se pokládají na paletu. Jakmile je paleta plná, obsluha nasnímá čárové kódy pomocí ručního bezdrátového snímače. Po zvážení palety se vytiskne logistický štítek se standardním čárovým kódem GS1-128, čím je paleta odvedena do systému jako vydaná objednávka a přiřazena k příslušné zakázce.

Při nakládání palet na kamion jsou mobilním paměťovým terminálem snímány čárové kódy z jednotlivých paletových štítků. Po exportu dat z terminálu do systému Abra je automaticky vygenerován dodací list, který obsahuje všechny příslušné informace o rolích na expedovaných paletách.

Webové uživatelské rozhraní xTrace nabízí neustálý detailní přehled o stavu objednávek, produktivitě a efektivitě na pracovišti. Protože jsou sbírány i informace o neshodných výrobcích, lze za libovolné časové období získat detailní přehled o nejčastějších příčinách neshod, a tím se zaměřit na jejich odstranění. Zjištění, na které paletě se nachází konkrétní role, je otázka okamžiku.

Hlavní přínosy řešení

Aktuální přehled výroby a její zefektivnění, přehled stavu zakázek, eliminace reklamací. Základní funkcí systému xTrace je zpětná sledovatelnost včetně vytvoření rodného listu výrobku s údaji o operátorovi, který zakázku realizoval, o době výroby, použitém zařízení, odběrateli atd.

 • Automatické sledování výroby – počet vyrobených kg za posledních 24 hodin nebo jiné časové rozmezí (eliminace chyb při přepisování průvodek a úspora času jak pracovníkům v kanceláři, tak ve výrobě)
 • Automatické sledování vyexpedovaného materiálu – počet dodaných kg určitému zákazníkovi za určité období
 • Automatické vystavení přepravních dokladů, zejména dodacích listů a faktur (eliminace chyb způsobených lidským faktorem)
 • Automatické vystavení různých reportů, např. aktuální stav skladu, aktuální počet kg vyrobených pro určitého zákazníka podle určité zakázky
 • Sledování efektivnosti výroby – počet kg špatného materiálu vyrobeného za určité období, určitou směnou atd. 

Vyhodnocení projektu

Nasazení systému včetně HW proběhlo do jednoho měsíce od objednávky. Projekt byl rozdělen do několika fází. Analytické práce trvaly tři dny, z toho jeden den proběhl u zákazníka. Zákaznická nastavení a vývojové práce trvaly cca tři týdny. Vlastní implementace a uvedení do ostrého provozu si vyžádaly dva pracovní dny. Veškeré práce probíhaly za běžného provozu firmy; ani finální přechod na automatický režim nezpůsobil žádné výrobní prostoje.

„Po instalaci, jejíž součástí bylo zprovoznění komunikace s IS Abra, zaškolení obsluhy a týdenní testovací provoz, vyvstaly nové požadavky, které nás při zadání projektu nenapadly,“ vysvětluje Alexej Kotovenko, generální ředitel společnosti DFI-Europe. „Dodavatel nám vyšel vstříc a požadovanou funkčnost během týdne do systému doplnil. Protože se jednalo o SW úpravy, vše již probíhalo vzdáleným připojením.“

Alexej Kotovenko

Generální ředitel, DFI-Europe

 

Nasazené řešení plně uspokojuje požadavek odběratelů na zajištění zpětné sledovatelnosti dodaného zboží. Kromě časové úspory při přepisování papírových dokumentů do informačního systému a snížení chybovosti přinesla implementace další významné benefity.

 

„Systém nám umožňuje rychle a jednoduše získávat informace o aktuálním stavu skladu,“ uzavírá Alexej Kotovenko. „Nyní máme jasný přehled o tom, co a kdy bylo vyrobeno a expedováno.“

Alexej Kotovenko

Generální ředitel, DFI-Europe

Případová studie vznikla ve spolupráci s GS1 Czech Republic.

Mám zájem o stejné / podobné řešení

  nebo nás kontaktujte na