Zvýšení kvality výroby a úspora nákladů pro Panasonic

Společnost Panasonic patří k největším světovým výrobcům spotřební elektroniky. Její pobočka na Slovensku Panasonic AVC Networks Slovakia vyrábí Blu-Ray přehrávače a rekordéry, DVD rekordéry a desky plošných spojů pro televizory.

 

Výchozí situace

Zákazník potřeboval zrychlit procesy na jednotlivých pracovištích a zavést online sledování výroby tak, aby měl přehled o stavu výroby a tím mohl zlepšit plánování a rozhodování. Dalším úskalím pro zákazníka byla plná kontrola nad výrobou, získání výsledků testů z jednotlivých pracovišť, zamezení nekvalitní výroby a s tím související snížení počtu reklamací od zákazníků.

Cílové řešení

Zákazník se rozhodl vyřešit výše uvedené problémy a potřeby implementací nového MES systému xTrace, který mezi konkurencí obstál nejlépe a splňoval specifické požadavky.
Během implementace bylo zajištěno sledování výroby jednotlivých přehrávačů, skládání a rozpad na jednotlivé komponenty, komunikace s výrobními stroji a elektronickými testery výrobků (a jejich řízení) a také bezkontaktní čtení 2D čárových kódů za chodu.

Hlavní přínosy řešení

  • Úspora nákladů a zvýšení kvality výroby díky nasazení kompletní kontroly ve výrobě a zachycení vadných výrobků v okamžiku jejich vzniku
  • Zvýšení produkce a efektivity výroby
  • Online přehled o aktuálním stavu výroby – lepší a efektivnější plánování
Vyhodnocení projektu

Díky zavedení 100% elektronické kontroly a začlenění informačních panelů do výroby se podstatně zvýšila kvalita a efektivita výroby. Během implementace byla pokryta také podpůrná výroba televizorů na pobočce v Plzni. 

Použité technologie

Systém xTrace pracuje na platformě produktů Microsoft (MS SQL). Zákazník používá 128 licencí jednotlivých pracovišť xTrace běžících na neomezené serverové licenci, pracoviště jsou sdruženy ve 4 linkách.
Pracoviště jsou osazena terminály s displejem a numerickou klávesnicí (Sembox). U specifických pracovišť jsou pro zobrazení instrukcí využity stávající PC sestavy s UI aplikací xTrace. U pracovišť ESD testerů je naopak využit terminál dotykový s modifikovanou UI aplikací xTrace, tzv. TouchBox.

 

Mám zájem o stejné / podobné řešení

    nebo nás kontaktujte na